Service

De wereld om ons heen verandert, de markt van verzekeringen is constant in beweging. Tijdens de looptijd van uw verzekeringen blijven wij alert op mogelijke wijzigingen zodat wij u te allen tijde een passend verzekeringspakket kunnen aanbieden. Regelmatig analyseren wij, in samenwerking met u, uw verzekeringen op zowel inhoudelijke- als premie technische aspecten en geven hierbij een passend advies.

Onze service houdt niet op bij het geven van adviezen. Als er daadwerkelijk schade optreedt en u een beroep moet doen op uw verzekeraar merkt u de echte waarde van onze adviezen. Wij garanderen u een snelle afhandeling. Na uw melding neemt een van onze schadeafdeling medewerkers met u contact op. Deze medewerker begeleidt u verder en voert de contacten met de betreffende maatschappij. Op deze wijze wordt een vlotte afhandeling een vanzelfsprekendheid.